Giỏ hàng 0
Thời gian làm việc: 8:00 – 17:30

Liên hệ

Công ty TNHH SXTM Vạn Đạt

Địa chỉ: 34/3 Trần Minh Quyền, Phường 11, Quận 10, Tp.HCM

Số điện thoại: 0903139333

Fax:

Email: info@hoatuoidep.com

Website: http://www.melyfood.com